2. roj světlušek a skautek Šotci

5. středisko J. E. Kosiny Olomouc

Skauting

 • Co je to skauting?
 • Kdo je kdo ve skautu?
 • Skautský kroj
 • Co je to skauting?

Co je to skauting?

Co je to skauting? Existuje spousta charakteristik a definic, co je skauting. Ty si můžete přečíst např. na oficiálních stránkách Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Pro každého, kdo je členem skautského hnutí, ať vlče či světlušku, skautku či skauta, rovera či rangers, má však skauting svou konkrétní podobu, význam a smysl. Znamená pro něj konkrétní zážitky, příběhy, místa, lidi. Zde si proto můžete přečíst (snad neustále se rozšiřující) příspěvky od konkrétních skautů, kteří se s vámi podělí o to, co pro ně skauting znamená.
Pokud jsi skaut či skautka, neboj se na chvíli zamyslet a zkusit několika slovy, větami či klidně celými stranami vyjádřit, co pro tebe znamená skauting. Svůj příspěvěk můžeš odeslat na .

Kdo je kdo ve skautu?

Skauti se ve své organizaci dělí do různých kategorií. Nejmladší jsou světlušky (holky) a vlčata (kluci), starší skautky a skauti, následují rangers a roveři a nakonec činovníci a oldskauti. Činnost každé věkové kategorie ve skautu je odlišná, jiný program je připravován pro světlušky a vlčata, jiný pro skautky a skauty, roveři a rangers (zkráceně R+R) se mohou sdružovat v roverských kmenech jako "členové", nebo fungovat jako vedoucí v oddílech. Podobně jako s R+R je to s ještě staršími - oldskauty a činovníci jsou pak ti, kteří zastávají funkce vedoucích či jejich zástupců v oddílech i vyšších organizačních jendotkách. Zkrátka jednoduché to tak úplně není - mrkněte se proto na ně trochu zblízka.

BENJAMÍNCI

 • holky a kluci ve věku 5-6 let

SVĚTLUŠKA, VLČE

 • holka (světluška) nebo kluk (vlče) ve věku 6-10 let
 • krojové označení: žlutý šátek, žlutá šňůrka
 • Symbolický rámec světlušek: Kouzelná lucerna
 • Symbolický rámec vlčat: Kniha džunglí
 • Světlušky se řídí zákonem světlušek a vlčata zákonem vlčat. Světlušky si mohou splnit slib světlušek a vlčata slib vlčat. Mohou si také plnit odborky (světýlka).
 • Většina nováčků přijde do skautu ve věku světlušky nebo vlčete. Prostřednictvím her se setkávají se základními skautskými znalostmi a dovednostmi a jsou vedeni ke kamarádství a dobrému chování.
 • Světlušky a vlčata mohou každé dva roky změřit své síly v Závodě světlušek a vlčat.

SKAUTKA, SKAUT

 • holka nebo kluk ve věku 11-14 let
 • krojové označení: hnědý šátek, zelená šňůrka
 • Symbolický rámec (stezka): Cesta živlů - Cesta země, Cesta vody, Cesta vzduchu a Cesta ohně
 • Skautky a skauti se řídí skautským zákonem a mohou si splnit skautský slib. Mohou si také plnit skautské odborky a odbornosti.
 • Skautky a skauti mohou každé dva roky změřit své síly ve Svojsíkově závodě.

RANGERS, ROVER

 • holky a kluci ve věku 15-18 let
 • krojové označení: hnědý šátek, červená šňůrka
 • Roveři a rangers (zkráceně R+R) většinou fungují při vedení oddílů jako rádci a rádkyně. Mohou se také sdružovat v roverských družinách (v rámci oddílu) nebo roverských kmenech (R+R z několika oddílů) jako "členové", kde je pro ně připravován program.
 • Roverský věk je věk dospívání a velkého pokroku v osobním rozvoji. Je to doba, kdy skaut začne poznávat nové přátele ze skautského prostředí za hranicemi vlastního oddílu a účastnit se větších akcí a tím tak získá na skauting nový pohled.
 • R+R se řídí roverským heslem Sloužím.

ČINOVNICE, ČINOVNÍK

 • dospělý/á, který/á se věnují činnosti ve vedení oddílu a u vyšších organizačních jednotek
 • krojové označení: hnědý či šedý šátek, bílá šňůrka
 • Činovníci se zabývají vedením dětí a zajištěním fungování skautské organizace. Předpokladem k jejich činnosti je složení různých kvalifikačních zkoušek a absolvování kurzů.
 • Činovníci si mohou splnit činovnický slib.

OLDSKAUT KA, OLDSKAUT

 • Skautky a skauti starší 21 let
 • krojové označení: hnědý či šedý šátek, tmavomodrá šňůrka
 • Oldskauti nepůsobí při vedení dětských oddílů, ale sdružují se v oldskautských kmenech.

Skautský kroj

Do stejných kategorií se dělí i vodní skauti (pouze světluškám se říká žabičky). Jejich krojové označení je však odlišné.
Pokud chcete vidět, jak vypadají kroje jednotlivých skautských kategorií, můžete si pohrát s tímto programem. Nový kroj si případně můžete koupit ve skautské prodejně Junshop.
Administrace Šotci a     |     v. 2017-09-10

AKTUALITY:

22. 02. 2020
Informátor únor 2
informator_unor_2.pdf
06. 02. 2020
Informátor únor 2020
infos_unor_2020.pdf
01. 02. 2020
Info
informator leden.pdf
07. 01. 2020
Informátor leden 2020
informator leden.pdf
05. 12. 2019
Informátor prosinec - Vánoční výprava
informator_PROSINEC_2019.pdf
28. 11. 2019
Registrační poplatek 2020