2. roj světlušek a skautek Šotci

5. středisko J. E. Kosiny Olomouc

Kdo jsme

Jsme skautský oddíl pro dívky od 5 od 18 let a spadáme pod 5.středisko J. E. Kosiny Olomouc.
Tábor Hobit 2014
Tábor Hobit 2014
V čele oddílu stojí vůdkyně oddílu Vrtulka – Dagmar Matochová, ve své činnosti výrazně podporovaná svými zástupkyněmi Alčou a Rybkou. S vedením oddílu pomáhají také další rangers, rádkyně a podrádkyně. Všechny potřebné kontakty naleznete zde.
Členky oddílu jsou rozděleny do několika družin podle věku i společných zájmů a znalostí a účastní se oddílového programu pod vedením šikovných a nadšených rádkyň a podrádkyň. V letošním roce fungují v oddíle tři družiny:
  • Myšky – nejmladší světlušky (předškoláčci až druhá třída)
  • Veverky – světlušky (druhá až třetí třída)
  • Lasičky – světlušky a skautky (třetí třída a starší)
Kromě družinových schůzek, které probíhají jednou týdně v naší klubovně na Mozartově 6 v areálu školky, jezdí oddíl pravidelně na jednodenní i vícedenní výpravy do blízkého i dalekého okolí, účastní se akcí pořádaných okresem či ústředím a neodmítá účast ani na charitativních akcích, ze všeho jmenujme zejména „Postavme školu v Africe“ či „Kapku“.
Rády bychom se také pochlubily, že v posledních letech se nám dařilo na skautských závodech, v okresních i skautských kolech. Mezi naše největší úspěchy patří 3. místo na celostátním kole Závodu vlčat a světlušek z roku 2010 a 5. místo na celostátním kole Svojsíkova závodu z roku 2013. :-)
Činnost v oddíle je dobrovolná a neplacená, a proto se všichni snažíme držet za jeden provaz.
Administrace Šotci a     |     v. 2017-09-10

AKTUALITY:

12. 08. 2019
Info - příští rok + rozdělení družin
Info ZDE
11. 06. 2019
Táborový informátor
Taborovy_informator_2019.pdf
02. 06. 2019
Informátor červen
informator_cerven_2019.pdf
16. 05. 2019
Informátor květen
informator_kveten_2019.pdf
29. 04. 2019
Informátor Svojsíkáč
informator_svojsikuv_zavod_2019.docx
31. 03. 2019
Informátor duben
informator_duben_2019.pdf