2. roj světlušek a skautek Šotci

5. středisko J. E. Kosiny Olomouc

Kdo jsme

Jsme skautský oddíl pro dívky od 6 od 18 let a spadáme pod 5.středisko J. E. Kosiny Olomouc.
Tábor Severští bohové 2019
Tábor Severští bohové 2019
V čele oddílu stojí vůdkyně oddílu Alča – Alice Šárková, ve své činnosti výrazně podporovaná svými zástupkyněmi Draski a Eliškou. S vedením oddílu pomáhají také další rangers, rádkyně a podrádkyně. Všechny potřebné kontakty naleznete zde.
Členky oddílu jsou rozděleny do několika družin podle věku i společných zájmů a znalostí a účastní se oddílového programu pod vedením šikovných a nadšených rádkyň a podrádkyň. V letošním roce fungují v oddíle tři družiny:
  • Myšky – nejmladší světlušky (předškoláčci až druhá třída)
  • Veverky – světlušky (druhá až třetí třída)
  • Lasičky – skautky (čtvrtá třída a starší)
Kromě družinových schůzek, které probíhají jednou týdně v naší klubovně na Mozartově 6 v areálu školky, jezdí oddíl pravidelně na jednodenní i vícedenní výpravy do blízkého i dalekého okolí, účastní se akcí pořádaných okresem či ústředím a neodmítá účast ani na charitativních akcích, ze všeho jmenujme zejména „Společně proti leukémii“.
Během činnosti v oddíle se setkáváme na družinovkách, oddílových výpravách a táborech, kde se učíme novým věcem a skautským dovednostem, což však neznamená jen morseovku a vázání uzlů, ale snažíme se sledovat světové dění a do programu tak zakomponovávat některé prvky, které je dle našeho mínění v současnosti dobré znát.
Činnost v oddíle je dobrovolná a neplacená, a proto se všichni snažíme držet za jeden provaz.
Administrace Šotci a     |     v. 2017-09-10

AKTUALITY:

22. 02. 2020
Informátor únor 2
informator_unor_2.pdf
06. 02. 2020
Informátor únor 2020
infos_unor_2020.pdf
01. 02. 2020
Info
informator leden.pdf
07. 01. 2020
Informátor leden 2020
informator leden.pdf
05. 12. 2019
Informátor prosinec - Vánoční výprava
informator_PROSINEC_2019.pdf
28. 11. 2019
Registrační poplatek 2020